İdari Birimlerimiz

 

PERSONEL KALEMİ
Personelin izin, sosyal haklar, eğitim, hizmetiçi eğitim, görevde yükselme eğitimi, devam ve disiplin işlemlerinin takip edildiği birimimizdir..

İNFAZ KALEMİ
Hükümlü ve tutuklularımızın Ceza İnfaz Kurumuna girişten itibaren tüm mahkeme işlemlerinin takip edildiği(tutuklama, hüküm özeti, hüküm, vasi, sevk, hastane yatışı, tahliye) birimimizdir..

AMBAR BİRİMİ
Kurumda barındırılmakta olan hükümlü-tutuklular ve personelin tüm iaşe işlemleri ambar servisimiz tarafından planlanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin alımı yine bu birimimiz tarafından karşılanmaktadır..

EĞİTİM BİRİMİ
Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; Özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç islemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır..

SAĞLIK BİRİMİ
Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir. Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak kadrolu diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir..

EMANET PARA BİRİMİ
Bu servisimiz hükümlü-tutuklulara yakınları tarafından yatırılan paranın bilgisayar ortamında veritabanına yüklenip, içeride kendilerinde bulunan kartlara kredi miktarlarının yüklenerek, mahkumlarımızın para ile teması olmadan alışveriş yapabilme işlemlerini yürütmektedir..

MUHASEBE (SAYMANLIK) BİRİMİ
İşyurtları ve kantin  hesaplarının tutulup, incelendiği birimimizdir..

MUTEMETLİK BİRİMİ
Personelimizin maaş hesaplamalarının ve sevk işlemlerinde ihtiyaç duyulan para ve yolluk durumlarını organize eden birimimizdir..

POSTA VE MEKTUP BİRİMİ
Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir..

FOTOĞRAF BİRİMİ
Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların fotoğraflarının çekilip UYAP ortamına kayıtlarını yapan ve sosyal faaliyetlerde kurumun kendi resim ve video çekim işlerini yürüten birimdir..

ZİYARET KABUL
Tutuklu ve Hükümlülerin ziyaretçilerinin işlemlerini yürüttüğü birimimizdir..

DANIŞMA MERKEZİ
Personelin ve ziyaretcilerin işlerini danışma merkezidir..

VAİZLİK
Bilindiği gibi cezaevinde bulunan mahkûmların rehabilite edilebilmesi, cezaevine girmelerine sebep olan bazı kötü alışkanlıklarının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple cezaevlerinde görev yapan personelimiz koğuş sohbeti, konferans, Kur'ân eğitimi, kişisel danışmanlık, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, hafızlık eğitimleri, yarışmalar düzenleyerek mahkûmların ıslahına katkıda bulunmaktadırlar.

 

 

ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 10.02.2017 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.